Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2022

Aktualizované pre rok 2021.

KVH Feldgrau je nezisková organizácia. Naše aktivity sú nielen časovo ale aj finančne náročné. Snažíme sa náš výstroj stále rozširovať a vybavovať sa zaujímavejšou výzbrojou, aby naše výstavy boli ešte bohatšie a aby diváci na ukážkach mohli vidieť boje ešte autentickejšie. Pokiaľ sa Vám naša činnosť a ciele zapáčili, pomôžte nám v našej snahe aj Vy. Ďakujeme!

 

Termíny:

15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

xxx - vyhlásenie možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (odporúčame však neodkladať to)

 

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Vyhlásenie

ZAMESTNANCI:

- do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 €). Uvedte rok 2017.

- zamestnanci podávajú vyhlásenie, ktoré máte k dispozícií v PDF  TU alebo aj na stránke www.rozhodni.sk. Keďže naše údaje sú predvyplnené, stačí vyplniť Vaše informácie.

- oba dokumenty prosím doručte na daňový úrad.

 

ŽIVNOSTNÍCI:

Naše informácie do formulárov:

"Údaje o prijímateľovi"

IČO/SID: 42261112 (do kolónky vypisujeme zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno alebo názov: Klub vojenskej histórie FELDGRAU

Ulica/číslo: Matejkova 18

PSČ: 84105

Obec: Bratislava

 

ĎAĽŠIE INFO:

Nemusíte uvádzať číslo účtu, poukázané peniaze idú cez daňový úrad, ktorý peniaze prevádza do 90dní.

Dbajte prosím na správnosť informácií, v prípade chyby poukázané peniaze "idú" štátu.

 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na vedenie@feldgrau.sk . Ceníme si každé poukázané euro.  

 

 

Naše aktivity majú popularizačno-náučný zámer. Snažíme sa priblížiť dnes už ťažko predstaviteľnú dobu pomocou originálnych historických artefaktov používaných v rekonštrukciách bojov, ale aj na výstavách či prezentáciách.

Z rekonštrukcií:

Z výstav: