Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024

Bohužiaľ, ešte aj dnes si mnohí neznalí myslia, že sa jedná o propagáciu neznášanlivosti atp. Všetky tieto názory však odmietame a hlboko odsudzujeme zverstvá páchané počas druhej svetovej vojny na oboch stranách. Vznikli sme ako športová skupina so zameraním na dobovú nemeckú armádu s cieľom zúčastňovania sa na historických podujatiach.

Od roku 2011 sme oficiálne občianske združenie, ktoré usilovne pracuje na vernej rekonštrukcii dobového života a tiež historických bojov. Organizujeme výstavy a podujatia na podporu osvety širokej verejnosti. Za rovnakým účelom spolupracujeme tiež na niekoľkých online projektoch.


podpredseda

podpredseda

člen výboru

člen výboru

člen výboru

člen výboru

kontrolór

kontrolór

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

riadny člen

čakateľ

čakateľ (06. 2021)Bývalí členovia:

Albert Mutz

20. 05. 2012 - 19. 01. 2013

Erwin Freytag

23. 11. 2011 - 06. 11. 2016

Otto Star

21. 10. 2017 - 11. 09. 2019

Otto Kurz

04. 05. 2019 - 20. 06. 2020

Friedrich Sommer

21. 10. 2017 - 01. 10. 2020

Martin Tau

31. 10. 2015 - 01. 06. 2022

Georg Singer

29. 12. 2018 - 01. 06. 2022

Sekcia airsoftu 2012

Sekcia reenactmentu 2013

Sekcia reenactmentu 2015

Sekcia reenactmentu 2016Zmeny v hodnostiach a vyznamenaniach počas pôsobenia

Pri vstupe do KVH Feldgrau, každý člen začína ako radový strelec bez vyznamenaní.

V našom združení je vypracovaná pomerne presná metodika, podľa ktorej členovia postupujú pri získavaní hodností a vyznamenaní.

Snažíme sa k tejto téme pristupovať s maximálnou úctou, rešpektom a historickou korektnosťou - preto, možnosť nosiť vyznamenanie alebo hodnosť je obzvlásť pre nás, veľká česť.

24. 03. 2012

August Kopf

vom Schütze
zum Gefreiter

Gefreiter

15. 11. 2014

Thomas Bäcker

verleiht
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanterie-Sturmabzeichen

15. 11. 2014

August Kopf

vom Gefreiter
zum Unteroffizier

Unteroffizier

27. 03. 2015

Siegfried Weber

vom Grenadier
zum Gefreiter

Gefreiter

20. 06. 2015

Friedrich Wöller

verleiht
Panzervernichtungsabzeichen

Panzervernichtungsabzeichen

08. 08. 2015

Erwin Freytag

verleiht
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanterie-Sturmabzeichen

28. 07. 2016

August Kopf

verleiht
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanterie-Sturmabzeichen

18. 11. 2016

August Kopf

verleiht
das Eiserne Kreuz II. klasse

Eiserne Kreuz II. klasse

18. 11. 2016

Siegfried Weber

vom Gefreiter
zum Obergefreiter

Obergefreiter

18. 11. 2016

Thomas Bäcker

vom Grenadier
zum Gefreiter

Gefreiter

18. 11. 2016

Anton Hosek

vom Grenadier
zum Gefreiter

Gefreiter

17. 11. 2017

Siegfried Weber

verleiht
das Kriegsverdienstkreuz 2 kl. mit Schw.

Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern 2.Klasse 1939

17. 11. 2017

Martin Tau

vom Grenadier
zum Obergrenadier

Obergrenadier - Oberchütze

30. 12. 2017

Thomas Bäcker

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Bronze

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in bronze

30. 12. 2017

August Kopf

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Bronze

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in bronze

30. 12. 2017

Thomas Bäcker

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Silber

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in silber

30. 12. 2017

August Kopf

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Silber

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in silber

29. 12. 2018

Anton Hosek

verleiht
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanterie-Sturmabzeichen

04. 05. 2019

Siegfried Weber

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Bronze

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in bronze

10. 10. 2022

Friedrich Wöller

verleiht
Panzervernichtungsabzeichen

Panzervernichtungsabzeichen

10. 10. 2022

Anton Hosek

verleiht
das DRL Sportabzeichen in Bronze

DRL Deutsches Reichssportabzeichen in bronze

10. 10. 2022

Friedrich Wöller

verleiht
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanterie-Sturmabzeichen